අපි ගැන

Changzhou Junhe Technology Stock Co., Ltd.

1998 දී Changzhou, Jiangsu හි ආරම්භ කරන ලද කාර්මික සියුම් රසායනික ද්‍රව්‍ය, විශේෂ උපකරණ සහ සේවා විසඳුම් සපයන්නෙකු සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කැප වූ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.

වාසිය

 • Integration Workshop

  ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩමුළුව

  සමාගමට 20,000+ m2 ප්‍රමිතිගත පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩමුළුවක් ඇත.
 • System Solution

  පද්ධති විසඳුම

  සමාගමේ විශාල මධ්‍යස්ථාන තුන සහ අනුබද්ධ පද්ධති විසඳුම.
 • ISO

  ISO

  සමාගම ISO9001 සහ TS16949 පද්ධති සහතිකය සමත් වී ඇත.

නවතම නිෂ්පාදන